Értékesítési feltételek
A SUGARFACTORY.HR WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS FELTÉTELEI

A sugarfactory.hr weboldalhoz fűződő valamennyi jog jogosultja a Consortium Ltd. kereskedelmi vállalat. Az említett weboldalon keresztül a sugarfactory.hr webshop szolgáltatásán keresztül értékesítési szolgáltatást nyújt. A sugarfactory.hr webshop szolgáltatás és a sugarfactory.hr domainhez kapcsolódó valamennyi oldal és szolgáltatás használatával a fogyasztók úgy tekintik, hogy a jelen értékesítési feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) mindenkor megismerték, teljes mértékben megértették és elfogadják. A jelen Feltételek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak a sugarfactory.hr webshopon keresztül történő megvásárlásával kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, valamint a fogyasztó, mint végfelhasználó és a sugarfactory.hr webshop közötti távértékesítési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötéséből eredő jogokra és kötelezettségekre vonatkoznak, és az ilyen szerződések szerves részének tekintendők.

A sugarfactory.hr webshopon keresztül történő internetes értékesítés szolgáltatója a Consortium Kft., Martina Divalta 16, 31 000 Osijek, VAT: 88261026661.

Javasoljuk a felhasználóknak, hogy vásárlás előtt ismerkedjenek meg ezekkel a feltételekkel, és rendszeresen ellenőrizzék azokat, hogy tájékozódjanak minden jogukról és kötelezettségükről.

A Consortium Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, és nem vállal felelősséget az ilyen módosításokból eredő esetleges következményekért. A módosítások a jelen weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

A Consortium Kft. fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást bármikor, előzetes értesítés nélkül megszüntesse és a tartalmat, valamint a sugarfactory.hr webshop szerves részét képező egyéb szolgáltatásokat és aloldalakat megváltoztassa, és nem vállal felelősséget az ilyen változásokból eredő esetleges következményekért. Ezek a változások a weboldalon való közzététellel lépnek hatályba.

A Consortium Kft. fenntartja a jogot, hogy a sugarfactory.hr webshop szolgáltatás nyújtását bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, korlátozza vagy megszüntesse, beleértve a hozzáférés és egyes szolgáltatások nyújtásának részleges vagy teljes korlátozását azon felhasználók számára, akik megsértik a jelen Feltételek és Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

A sugarfactory.hr webshop szolgáltatásainak használata kizárólag felnőttek számára engedélyezett. A sugarfactory.hr webshop használata gyermekek vagy kiskorúak számára nem megengedett, és erről a szülők és/vagy gondviselők kötelesek gondoskodni, ellenkező esetben az ilyen használatból eredő minden jogot és kötelezettséget átvállalnak, és a Konzorcium Kft. nem vállal felelősséget az ilyen használatból eredő következményekért.

A sugarfactory.hr webshop teljes mértékben kizárja a felelősséget a sugarfactory.hr weboldalon található valamennyi információ és tartalom pontosságáért és/vagy teljességéért. A sugarfactory.hr webshop fenntartja a jogot a termékek leírásában és képében előforduló hibákra.

MEGJEGYZÉS:
A sugarfactory.hr webshopban található termékképek csak illusztrációs célokat szolgálnak. A terméket a sugarfactory.hr weboldalon illusztráló kép nem feltétlenül felel meg teljes mértékben a termék tényleges megjelenésének és tartalmának, és a vásárló ez alapján nem reklamálhatja az ilyen termékeket. A sugarfactory.hr webáruház igyekszik pontos és naprakész információkat közzétenni a sugarfactory.hr weboldalon, de nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljességéért.

ELADÁSI FELTÉTELEK

I) Az adásvételi szerződés megkötése és megszüntetése
A jelen Feltételek, valamint az egyes termékekre vonatkozó információkkal megjelölt egyedi értékesítési feltételek a Konzorcium Kft. ajánlatát jelentik a Szerződés megkötésére, és a felhasználó mint vevő a megrendelés leadásával vagy a jelen Feltételekben meghatározott egyéb módon elfogadja azokat, ezáltal a felhasználó és a Konzorcium Kft. között Szerződés jön létre a jelen Feltételekben meghatározott értékesítési feltételek szerint.

A Szerződés tárgya és kereskedelmi célja a kiválasztott termék vagy szolgáltatás megvásárlása a sugarfactory.hr webshopon keresztül, a megfelelő díj - a termék vagy szolgáltatás ára - megfizetésével. A Szerződés megkötésére távközlés útján (Távollevők közötti szerződés) kerül sor: nyomtatott promóciós üzeneteken keresztül, megrendelő űrlappal, telefonon emberi közreműködéssel vagy anélkül, valamint az interneten keresztül.

A Szerződés abban a pillanatban lép hatályba és válik kötelezővé, amikor a felhasználó elfogadja a Consortium Kft. ajánlatát az alábbi módok valamelyikével:
• a fizetési mód kiválasztásával és a megrendelés befejezésével a sugarfactory.hr webshopon keresztül.
• a fizetési mód kiválasztásával és a megrendelés befejezésével a sugarfactory.hr webshopon keresztül.


II) Vásárlási feltételek és eljárás
A termék főbb jellemzői, a használat módja, az árak, a különleges akciók és előnyök, a fizetési módok és a szállítás a megrendelés megkötésének időpontjában érvényesekre vonatkoznak. Ezek az adatok minden egyes termék mellett feltüntetésre kerülnek.
A termék ára, beleértve az áfa összegét és a szállítási költséget, a megrendelés befejezése előtt látható a kosárban. A szállítási költség a weboldal más részein is látható lehet. Az elektronikus rendelésen alapuló vásárlási visszaigazolással kapcsolatos minden információ a vásárlónak a regisztráció/megrendelés során vagy a kosárban a megrendelés befejezésekor az adatok megadásakor megadott e-mail címére kerül elküldésre. Minden ár euró (€) értékben van megadva. Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.

Ha a vevő nem kap visszaigazoló e-mailt, akkor lehetséges, hogy rosszul adta meg az e-mail címét. Ebben az esetben kérjük a vásárlót, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a info@sugarfactory.hr címen vagy a +385 (0)31 575557 telefonszámon, hogy ügyfélszolgálatunk ellenőrizni tudja, hogy a megrendelés megérkezett-e. Ha nem biztos a vásárlás lebonyolításában, hívjon minket bátran a +385 (0)31 575557-es telefonszámon, és segítünk a kosár kitöltésében.

III) Dostava i uvjeti dostave
• a szállítási költséget a termék megvásárlásakor automatikusan kiszámítjuk, és egy számlát állítunk ki, amely tartalmazza a megvásárolt termékek árát és a szállítási költséget.
• a szállítási költséget a kosárban a termék ára mellett feltüntetjük.
- a szállítási költség a Horvát Köztársaság területén fix, és 3,98 €, függetlenül a súlytól, a mennyiségtől vagy a vevő címétől.
• 70,00 € feletti rendelés esetén a teljes szállítási költséget a sugarfactory.hr webshop viseli.
• azokra a tételekre, amelyeknél az ár nincs feltüntetve, vagy azt írja, hogy "érdeklődjön", a 70,00 € feletti ingyenes szállítás nem érvényes, de külön szállítási számítás történik.
• a Horvátország egész területén raktáron lévőnek jelzett termékek szállítási ideje a megrendeléstől számított 5-7 munkanap, kivéve a különleges megjegyzéssel ellátott termékeket (nem raktáron lévő termékek).
• a raktáron lévőnek jelzett termékek szállítási ideje a horvát szigetekre 7-10 munkanap.
• a szállítási határidő változása vagy bármely más, a megrendelés teljesítése szempontjából fontos körülmény esetén ügyfélszolgálatunk haladéktalanul értesíti a vevőt.
• a vevő által helytelenül megrendelt termék esetén a postaköltséget a vevő viseli.

IV) Panaszok és kifogások
A megrendelt termékeket úgy csomagolják, hogy a szállítás/szállítás során a szokásos kezelés során ne sérüljenek meg. A vevő köteles a küldemény csomagolását átvételkor megvizsgálni. Ha a küldemény csomagolása látható sérüléseket/hibákat tartalmaz, javasoljuk, hogy a vevő utasítsa vissza az átvételt, mert fennáll a lehetősége, hogy az ilyen csomagolásban lévő termék sérült. Az átvétel megtagadásával a szállítószolgálat visszaküldi a küldeményt a Konzorciumnak, azzal a megjegyzéssel, hogy a küldemény hibát tartalmaz.
A termékhibákkal kapcsolatos panaszokat és minden egyéb kifogást írásban, elektronikus vagy postai úton, illetve szóban, telefonon lehet benyújtani:
• telefonon: +385 (0)31 575557,
• e-mailben: info@sugarfactory.hr,
• postai úton: sugarfactory.hr webshop, Consortium Kft., Martina Divalta 16, 31 000, Eszék.

Jogos reklamáció esetén a szerződés felbontható a kifizetett összeg visszatérítése vagy a termék kicserélése mellett. A vevőnek joga van a szerződést 14 napon belül indoklás nélkül egyoldalúan felmondani. Ha a szállított áru sérüléséről és/vagy hibás voltáról van szó, a vevőnek fényképet kell küldenie az említett reklamációról, hogy azt fizikai bizonyítékok alapján lehessen elbírálni. A Konzorcium a kifogásolt sérült, hibás vagy helytelenül szállított árut saját költségén visszaveszi, ha megállapítást nyer, hogy a panasz jogos, és a vevő nem befolyásolta a hibát, a sérülést vagy az áru bármely hiányosságát. Megalapozott reklamáció esetén a termék újjal való kicserélésének költségei teljes egészében a Konzorciumot terhelik.

A reklamáció megalapozottságával és/vagy a termék visszaküldésének módjával kapcsolatos vita esetén (a terméknek használatlanul, eredeti mennyiségben, eredeti csomagolásban, az eredeti számlával és garanciával (ha van) együtt kell lennie) a terméket szakértői vizsgálatra szakértőhöz vagy jogi személyhez küldjük. Amennyiben a vizsgálat a reklamáció megalapozottságát állapítja meg, a termék kicserélésének minden költsége a Konzorciumot terheli, jogosulatlan reklamáció esetén a költségeket a vevő viseli.

A hibásan megrendelt termékek esetében a vevőnek joga van a terméket saját költségén 14 napon belül visszaküldeni, és a kifizetett összeg visszatérítése csak azt követően történik meg a vevő folyószámlájára vagy kártyájára, hogy a Consortium megkapta a visszaküldött terméket. A kifizetést ugyanolyan módon végezzük el, mint ahogyan a fizetés történt, kivéve, ha a vevő kifejezetten más fizetési módhoz járul hozzá, és feltételezve, hogy a Konzorcium nem köteles a visszatérítéssel kapcsolatos többletköltségeket megfizetni. Az áru visszaküldésének költségei a Vevő egyoldalú szerződésbontása miatt a Vevőt terhelik.

A lényeges hibákért való felelősségre vonás során a Kötelezettségvállalási törvény ("Narodne novine", számok: 35/05., 41/08.1, 125/11) 400-422. cikkeiben szabályozott rendelkezéseknek megfelelően járunk el.

V) Garancia az eladott termékek és a szolgáltatás helyességéért
Azokra a termékekre, amelyekre a jogszabályoknak megfelelő és a gyártó által meghatározott jótállást vállalunk, jótállási jegyet adunk. A jótállás igénybevételének joga a számla és a jótállási jegy bemutatásával gyakorolható. A vevő köteles a jótállási jegyet és a számlát megőrizni. A számla kiállításának dátuma a jótállás érvényesítésének időpontja. A termékleírás mellett tájékoztatást adunk arról, hogy az adott termékre vonatkozó jótállás milyen időtartamra szól.
Jótállási jegy kiállítása esetén, amellyel a gyártó a termék hibátlanságát egy bizonyos határidőn belül garantálja, a vevő, ha a termék nem megfelelő, követelheti, hogy a terméket ésszerű időn belül javítsák ki, vagy a javítás helyett egy másik, ilyen hibátlan terméket adjanak át neki. Ha a termék a jótállási idő alatt meghibásodik, a terméket a jótállási jegyben megjelölt hivatalos szerviznek kell átadni.
A jótállás igénybevételének joga kizárólag a számla bemutatásával gyakorolható. A vevő köteles a jótállási jegyet és a számlát megőrizni. A termék nem rendeltetésszerű használatból és/vagy az utasítások be nem tartásából eredő hibája nem tartozik a garancia hatálya alá. A megvásárolt termék szervizelését és a cserealkatrészek értékesítését a jótállási jegyben megjelölt, erre felhatalmazott szervizek végzik.

VI) Fizetési mód és eljárás
A termék árát és a szállítási költséget a következő módokon lehet kifizetni:

a) Fizetés hitel- vagy bankkártyával. A megrendelt termékek online fizethetők az alábbi hitelkártyák egyikével: Visa Premium, MasterCard, Diners, Visa vagy Maestro.

b) Fizetés általános kifizetési bizonylattal. Azokat a termékeket, amelyekre megrendelést adtak le, általános befizetési bizonylattal lehet kifizetni minden bankfiókban, FINA irodában vagy a Horvát Posta irodáiban. A megrendelés visszaigazolását követően a Konzorcium e-mailben továbbítja az általános befizetési bizonylattal történő befizetéshez szükséges információkat. Az általános befizetési bizonylaton minden adatot helyesen kell feltüntetni, és a befizetést határidőn belül kell teljesíteni.

c) Online banki fizetés. A megrendelt termékek bármely olyan bank online banki szolgáltatásával fizethetők, ahol ez a fizetési mód elérhető. A megrendelés visszaigazolását követően a Konzorcium e-mailben továbbítja a fizetéshez szükséges összes információt.

d) A hitelkártyával vagy bankkártyával, általános fizetési bizonylattal, online banki fizetéssel vagy utánvéttel történő vásárlás és egyszeri fizetés esetén 5% kedvezményt kapunk, amelyet a számlán számolunk ki, és a webshopon megjelenített árak tartalmazzák.

e) Az akciós termékekre kedvezményt kapunk minden fizetési formára.

f) A kedvezmények nem halmozhatók más kedvezményekkel.
2. ADATVÉDELEM A VÁSÁRLÁS SORÁN

A Consortium Kft. vállalja, hogy tiszteletben tartja a Consortium webshop felhasználóinak anonimitását és magánéletét, és az adatokat kizárólag a jelen Feltételekben meghatározott célra és szándékkal használja és kezeli. A Consortium csak akkor gyűjthet a felhasználóktól személyes adatokat, mint például név, cím, OIB, telefonszám vagy e-mail cím, ha a felhasználó ezeket önkéntesen megadja a Consortiumnak.

A Consortium a megadott adatokat kizárólag a szerződéses kötelezettségek teljesítése és a felhasználók egyéni igényeinek, szokásainak és követelményeinek jobb megismerése és megértése, valamint a Consortium által nyújtott jobb szolgáltatások továbbfejlesztése és biztosítása céljából használja fel. A Consortium a felhasználókról a sugarfactory.hr webáruház használatának módjával kapcsolatos adatokat a felhasználó személyazonosságának és/vagy olyan személyes adatainak felfedése nélkül gyűjti, dolgozza fel és teszi közzé, amelyek lehetővé tennék a felhasználó személyazonosságának felfedését.
A Consortium a felhasználók IP-címére (Internet Protocol Address) vagy a számítógép helyére vonatkozó adatokat gyűjt és rögzíti a rendszeradminisztráció, a hibaelhárítás, a tartalom fogadásának megerősítése vagy az internetes szolgáltatás technikai szempontjainak javítása céljából. A Consortium automatikusan adatokat rögzít a felhasználó Consortium használati szokásairól, többek között naplófájlt készít bizonyos oldalak és/vagy tartalmak látogatásáról. Ezeket az adatokat a Konzorcium kizárólag szolgáltatásainak javítása, valamint a promóciós tevékenységek egyes felhasználók igényeihez való igazítása és személyre szabása céljából használja fel.

A Consortium nem rögzíti az Ön hitelkártyaszámát és nem tárolja a tranzakciós adatokat. A Consortium egy harmadik fél, felhatalmazott bank szolgáltatásait veszi igénybe a hitelkártyás fizetéshez, amely titkosítással védi az Ön adatait.

A webáruházban a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

egyszeri fizetés Diners, Discover, DinaCard, Maestro, Mastercard és Visa kártyákkal,
36 részletben történő fizetés az Erste Bank Diners kártyáival
12 részletben történő fizetés az Erste Bank Maestro és Visa (MB+) kártyáival
*A Maestro és Visa kártyával történő részletfizetés minimális összege 26,55 €.

Link az uniós vitarendezési platformhoz.
Ulica Martina Divalta 16
31000 Osijek
031 575 557
info@sugarfactory.hr
Munkaidő
Hétfő - péntek 7:00 - 19:30
Szombat 7:00 - 13:00
Back to Top
homeenvelopephone-handsetmagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram