Pogoji prodaje
POGOJI PRODAJE V SPLETNI TRGOVINI SUGARFACTORY.HR

Imetnik vseh pravic do spletnega mesta sugarfactory.hr je trgovsko podjetje Consortium Ltd. Prek navedenega spletišča zagotavlja prodajne storitve prek storitve spletne trgovine sugarfactory.hr. Z uporabo storitve spletne trgovine sugarfactory.hr ter vseh povezanih strani in storitev na domeni sugarfactory.hr se šteje, da so potrošniki ves čas seznanjeni s temi pogoji prodaje (v nadaljevanju: pogoji) ter jih v celoti razumejo in sprejemajo. Ti pogoji veljajo za pravice in obveznosti, povezane z nakupom izdelkov ali storitev prek spletne trgovine sugarfactory.hr, ter za pravice in obveznosti, ki izhajajo iz sklenitve pogodbe o prodaji na daljavo (v nadaljevanju: pogodba) med potrošnikom kot končnim kupcem in spletno trgovino sugarfactory.hr, in veljajo za sestavni del teh pogodb.

Ponudnik storitev spletne prodaje prek spletne trgovine sugarfactory.hr je Consortium Ltd., Martina Divalta 16, 31 000 Osijek, DDV: 88261026661.

Uporabnikom svetujemo, da se pred nakupom seznanijo s temi pogoji in jih redno preverjajo, da bodo seznanjeni z vsemi svojimi pravicami in obveznostmi.

Družba Consortium Ltd. si pridržuje pravico, da te pogoje kadar koli spremeni brez predhodnega obvestila, in ni odgovorna za morebitne posledice, ki izhajajo iz takšnih sprememb. Te spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh.

Družba Consortium Ltd. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila prekine storitev in spremeni vsebino ter druge storitve in podstrani, ki so sestavni del spletne trgovine sugarfactory.hr, ter ne odgovarja za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi takšnih sprememb. Te spremembe začnejo veljati z objavo na teh spletnih straneh.

Družba Consortium Ltd. si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni, omeji ali prekine zagotavljanje storitve spletne trgovine sugarfactory.hr, vključno z delno ali popolno omejitvijo dostopa in zagotavljanja določenih storitev uporabnikom, ki kršijo določbe teh pogojev in splošnih pogojev uporabe.

Uporaba storitev spletne trgovine sugarfactory.hr je dovoljena izključno odraslim osebam. Uporaba spletne trgovine sugarfactory.hr s strani otrok ali mladoletnikov ni dovoljena in starši in/ali skrbniki so dolžni to zagotoviti, sicer prevzamejo vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz takšne uporabe, podjetje Consortium Ltd. pa ni odgovorno za morebitne posledice takšne uporabe.

Spletna trgovina sugarfactory.hr v celoti zavrača vsakršno odgovornost za točnost in/ali popolnost vseh informacij in vsebin na sugarfactory.hr. Spletna trgovina sugarfactory.hr si pridržuje pravico do napak v opisu in sliki izdelkov.

OPOMBA:
Slike izdelkov v spletni trgovini sugarfactory.hr so zgolj ilustrativne. Slika, ki ponazarja izdelek na spletni trgovini sugarfactory.hr, morda ne ustreza v celoti dejanskemu videzu in vsebini izdelka, zato kupec teh izdelkov na tej podlagi ne more reklamirati. Trgovina sugarfactory.hr si bo prizadevala za objavo natančnih in posodobljenih informacij na spletni strani sugarfactory.hr, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in popolnost.

POGOJI PRODAJE

I) Sklenitev in prekinitev prodajne pogodbe
Ti Pogoji in posamezni prodajni pogoji, navedeni pri informacijah o določenih izdelkih, predstavljajo ponudbo družbe Consortium Ltd. za sklenitev Pogodbe, uporabnik kot kupec pa jih z oddajo naročila ali na drug način, določen s temi pogoji, sprejme in s tem sklene Pogodbo med uporabnikom in družbo Consortium Ltd. v skladu s prodajnimi pogoji, določenimi v teh pogojih.

Predmet in komercialni namen Pogodbe je nakup izbranega izdelka ali storitve prek spletne trgovine sugarfactory.hr s plačilom ustreznega nadomestila - cene izdelka ali storitve. Pogodba se sklene s sredstvi komuniciranja na daljavo ("Pogodba na daljavo") prek: tiskanih promocijskih sporočil z naročilnico, telefona z ali brez človeškega posredovanja in interneta.

Pogodba začne veljati in postane zavezujoča v trenutku, ko uporabnik sprejme ponudbo družbe Consortium Ltd. na enega od naslednjih načinov:
• z izbiro načina plačila in dokončanjem naročila v spletni trgovini sugarfactory.hr.
• z izbiro načina plačila in dokončanjem naročila v spletni trgovini sugarfactory.hr.


II) Pogoji in postopek nakupa
Glavne značilnosti izdelka, način uporabe, cene, posebne akcije in ugodnosti, načini plačila in dostave se nanašajo na tiste, ki veljajo v času sklenitve naročila. Ti podatki so navedeni ob vsakem izdelku.
Cena izdelka, vključno z zneskom DDV in stroški dostave, je vidna v nakupovalni košarici pred zaključkom naročila. Stroški dostave so lahko vidni tudi v nekaterih drugih delih spletnega mesta. Vse informacije o potrditvi nakupa na podlagi elektronskih naročil bodo poslane na e-poštni naslov kupca, ki ga je ta navedel v postopku registracije/naročila ali v nakupovalni košarici pri vnosu podatkov med izpolnjevanjem naročila. Vse cene so izražene v evrih (€). DDV je vključen v vse cene.

Če kupec ne prejme potrditvenega e-poštnega sporočila, obstaja možnost, da je napačno vnesel e-poštni naslov. V tem primeru kupca prosimo, da nas kontaktira na: info@sugarfactory.hr ali po telefonu +385 (0)31 575557, da lahko naša služba za pomoč strankam preveri, ali je bilo naročilo prejeto. Če niste prepričani, kako opraviti nakup, nas pokličite na telefonsko številko +385 (0)31 575557 in pomagali vam bomo izpolniti nakupovalno košarico.

III) Dostava i uvjeti dostave
• stroški dostave se samodejno izračunajo ob nakupu izdelka in izdan vam bo račun s ceno kupljenih izdelkov in stroški dostave.
• stroški dostave bodo navedeni v nakupovalni košarici poleg cene izdelka.
- stroški dostave na ozemlju Republike Hrvaške so fiksni in znašajo 3,98 € ne glede na težo, prostornino ali naslov kupca
• za naročila nad 70,00 € celotne stroške dostave krije spletna trgovina sugarfactory.hr.
• za artikle, pri katerih cena ni navedena ali piše "pošlji povpraševanje", brezplačna dostava nad 70,00 € ne velja, ampak se opravi poseben izračun dostave.
• dobavni rok za izdelke, za katere je navedeno, da so na zalogi po vsej Hrvaški, je 5 do 7 delovnih dni od datuma sklenjenega naročila, razen za izdelke s posebno opombo (izdelek, ki ni na zalogi).
• čas dostave izdelkov, za katere je navedeno, da so na zalogi, na hrvaške otoke je od 7 do 10 delovnih dni
• v primeru spremembe dobavnega roka ali drugih pomembnih okoliščin za izvedbo naročila bo naša služba za pomoč strankam nemudoma obvestila kupca.
• v primeru nepravilno naročenega izdelka s strani kupca poštne stroške krije kupec.

IV) Pritožbe in ugovori
Naročeni izdelki so pakirani tako, da se pri običajnem ravnanju med prevozom/dostavo ne poškodujejo. Kupec je dolžan pregledati embalažo pošiljke ob njenem prejemu. Če so na embalaži pošiljke vidne poškodbe/pomanjkljivosti, priporočamo, da kupec zavrne prevzem pošiljke, saj obstaja možnost, da je izdelek v takšni embalaži poškodovan. Z zavrnitvijo prevzema bo dostavna služba pošiljko vrnila konzorciju z opombo, da pošiljka vsebuje napako.
Pritožbe v zvezi z napakami izdelka in vse druge ugovore lahko vložite pisno po elektronski ali navadni pošti ter ustno po telefonu:
• preko telefona: +385 (0)31 575557,
• po elektronski pošti: info@sugarfactory.hr,
• po pošti: sugarfactory.hr webshop, Consortium Ltd., Martina Divalta 16, 31 000, Osijek.

V primeru upravičene pritožbe se lahko pogodba prekine z vračilom plačanega zneska ali zamenjavo izdelka. Kupec ima pravico enostransko prekiniti pogodbo v 14 dneh brez navedbe razloga. Če gre za vprašanje poškodbe in/ali pomanjkljivosti dobavljenega blaga, mora kupec poslati fotografijo omenjene reklamacije, da se ta obravnava na podlagi fizičnih dokazov. Konzorcij na svoje stroške prevzame reklamirano poškodovano, okvarjeno ali nepravilno dobavljeno blago, če se ugotovi, da je reklamacija upravičena in da kupec ni vplival na okvaro, poškodbo ali kakršno koli pomanjkljivost blaga. V primeru upravičene reklamacije stroške zamenjave izdelka z novim v celoti krije konzorcij.

V primeru spora glede upravičenosti pritožbe in/ali načina vračila izdelka (izdelek mora biti neuporabljen, v originalni količini in v originalni embalaži, z originalnim računom in morebitno garancijo) bo izdelek poslan v strokovni pregled strokovnjaku ali pravni osebi. Če se pri pregledu ugotovi upravičenost reklamacije, vse stroške zamenjave izdelka krije konzorcij, v primeru neupravičene reklamacije pa stroške krije kupec.

V primeru nepravilno naročenih izdelkov ima kupec pravico, da izdelek vrne na lastne stroške v 14 dneh, vračilo plačanega zneska pa bo izvedeno na kupčev tekoči račun ali kartico šele, ko bo konzorcij prejel vrnjen izdelek. Plačilo bomo izvedli na enak način, kot je bilo izvedeno, razen če se kupec izrecno strinja z drugim načinom plačila in ob predpostavki, da konzorcij ni dolžan plačati nobenih dodatnih stroškov za takšno vračilo. Stroške vračila blaga zaradi enostranske prekinitve pogodbe s strani kupca nosi kupec.

Pri uveljavljanju odgovornosti za stvarne napake bomo ravnali v skladu z določbami, ki jih urejajo členi od 400 do 422 Zakona o obveznostih ("Narodne novine", številke: 35/05., 41/08.1, 125/11).

V) Jamstvo za pravilnost prodanih izdelkov in storitev
Izdelki, za katere dajemo garancijo v skladu z zakonom in garancijo, ki jo določi proizvajalec, imajo garancijski list. Pravico do uveljavljanja garancije uveljavljamo s predložitvijo računa in garancijskega lista. Kupec je dolžan hraniti garancijski list in račun. Datum izdaje računa je datum aktiviranja garancije. Ob opisu izdelka so na voljo informacije o obdobju, v katerem je zagotovljena garancija za določen izdelek.
V primeru izdaje garancijskega lista, s katerim proizvajalec jamči za pravilnost izdelka v določenem obdobju, lahko kupec, če izdelek ni pravilen, zahteva, da se izdelek popravi v razumnem roku ali da se mu namesto popravila izroči drug tak pravilen izdelek. Če se izdelek v garancijskem roku pokvari, se dostavi pooblaščenemu servisu, ki je naveden v garancijskem listu.
Pravica do uveljavljanja garancije se uveljavlja izključno s predložitvijo računa. Kupec je dolžan hraniti garancijski list in račun. Garancija ne krije okvar izdelka, ki so posledica nepravilne uporabe in/ali neupoštevanja navodil. Servisiranje in prodajo nadomestnih delov za kupljeni izdelek zagotavljajo pooblaščeni serviserji, navedeni v garancijskem listu.

VI) Način in postopek plačila
Ceno izdelka in stroške dostave lahko plačate na enega od naslednjih načinov:

a) Plačilo s kreditno ali debetno kartico. Naročene izdelke lahko plačate prek spleta z eno od teh kreditnih kartic: Visa Premium, MasterCard, Diners, Visa ali Maestro.

b) Plačilo s splošnim potrdilom o plačilu. Izdelke, za katere je bilo oddano naročilo, je mogoče plačati s splošnim plačilnim listom v vseh bančnih poslovalnicah, poslovalnicah FINA ali poslovalnicah Hrvaške pošte. Po potrditvi naročila konzorcij po elektronski pošti posreduje podatke, potrebne za plačilo s splošnim plačilnim listom. Vsi podatki morajo biti pravilno vpisani v splošni plačilni list, plačilo pa mora biti izvedeno v roku.

c) Plačilo prek spletnega bančništva. Izdelke, za katere je bilo oddano naročilo, je mogoče plačati s spletnim bančništvom katere koli banke, kjer je ta način plačila na voljo. Po potrditvi naročila konzorcij po elektronski pošti posreduje vse potrebne informacije za plačilo.

d) Za nakupe s kreditno ali debetno kartico, plačilo s splošnim plačilnim nalogom, spletno banko ali po povzetju in za enkratno plačilo se prizna 5-odstotni popust, ki bo izračunan na računu, prikazane cene v spletni trgovini pa ga bodo vključevale.

e) Pri vseh oblikah plačila je mogoče dobiti popust za izdelke v prodaji.

f) Popusti se ne kumulirajo z drugimi.
2. VARSTVO PODATKOV MED NAKUPOM

Družba Consortium Ltd. se zavezuje, da bo spoštovala anonimnost in zasebnost uporabnikov spletne trgovine Consortium ter bo podatke uporabljala in obdelovala izključno za namen in v skladu s temi pogoji. Podjetje Consortium lahko zbira osebne podatke uporabnikov, kot so ime in priimek, naslov, OIB, telefonska številka ali e-poštni naslov, le, če jih uporabnik prostovoljno posreduje podjetju Consortium.

Consortium bo zagotovljene podatke uporabljal izključno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, boljši vpogled in razumevanje posameznih potreb, navad in zahtev uporabnikov ter za nadaljnji razvoj in zagotavljanje boljših storitev Consortiuma. Consortium zbira, obdeluje in objavlja podatke o uporabnikih, povezane z načinom uporabe spletne trgovine sugarfactory.hr, brez razkritja identitete uporabnika in/ali osebnih podatkov, ki bi omogočili razkritje identitete uporabnika.
Consortium zbira in beleži podatke o naslovu IP (Internet Protocol Address) uporabnikov ali lokaciji računalnika za namene upravljanja sistema, odpravljanja napak v delovanju, potrjevanja prejema vsebine ali izboljšanja tehničnih vidikov internetne storitve. Consortium samodejno beleži podatke o uporabniških navadah pri uporabi Consortiuma, med drugim tudi dnevniško datoteko o obiskih določenih strani in/ali vsebin. Take podatke bo Consortium uporabljal izključno za izboljšanje svojih storitev ter prilagajanje in individualizacijo promocijskih dejavnosti glede na potrebe posameznega uporabnika.

Consortium ne beleži številke vaše kreditne kartice in ne shranjuje podatkov o transakcijah. Consortium za plačilo s kreditno kartico uporablja storitve tretje osebe, pooblaščene banke, ki vaše podatke varuje s šifriranjem.

V spletni trgovini imate na voljo naslednje možnosti:

enkratno plačilo s karticami Diners, Discover, DinaCard, Maestro, Mastercard in Visa,
plačilo v 36 obrokih s karticami Diners banke Erste Bank
plačilo v 12 obrokih s karticama Maestro in Visa (MB+) Erste Bank
*Najnižji znesek za obročno plačilo s karticami Maestro in Visa je 26,55 €.

Povezava na platformo EU za reševanje sporov.
Ulica Martina Divalta 16
31000 Osijek
031 575 557
info@sugarfactory.hr
Delovni čas
Ponedjeljak - Petak 7:00 - 19:30
Sobota 7:00 - 13:00
Back to Top
homeenvelopephone-handsetmagnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram